РАШААН, СУВИЛАЛ

 1. Аварга тосон сувилал
 2. Алтан луу - сувилал (Бэханзэ эмнэлэг)
 3. Ар Жанчивлангийн рашаан
 4. Баатар ван рашаан сувилал
 5. Багануур сувилал
 6. Баянзүрхийн рашаан сувилал
 7. Галтын (Салбартын) халуун рашаан
 8. Гурваннуурын рашаан сувилал
 9. Дорнод аймгийн рашаанууд
 10. Задгай цагаан рашаан сувилал
 11. Зартын рашаан амралт
 12. Лам Дондовын рашаан
 13. Лэнгийн рашаан
 14. Могойтын рашаан
 15. Могойтын рашаан /Дорнод/
 16. Мойлтын тохойн сувилал
 17. Нар-Элс бөөрний сувилал
 18. Ононгийн халуун рашаан
 19. Оргил рашаан сувилал
 20. Отгонтэнгэрийн рашаан сувилал
 21. Сувд сувилал
 22. Таацын голын халуун рашаан
 23. Улаан хаалгын рашаан
 24. Хадатын рашаан
 25. Хайрын билэг II - Амралт сувилал
 26. Хайрын Билэг-1
 27. Хануйн рашаан
 28. Хасу-Шивэрт рашаан сувилал
 29. Хужиртын халуун рашаан
 30. Хятрууны рашаан
 31. Хүнхэрийн рашаан
 32. Цагаан голын рашаан амралт
 33. Цоорхойн рашаан
 34. Цэнхэрийн халуун рашаан
 35. Шаргалжуут
 36. Шимт элс - Бигэрийн бөөрний сувилал
 37. Шинэ нэмэлт газрууд
 38. ЭМШУИС-ИЙН “Их сургуулийн нэгдсэн эмнэлэг"
 39. Үүртийн рашаан
 40. Өвөр Жанчивлангийн рашаан сувилал
 41. Өргөөтийн рашаан
 42. Өхэг - рашаан сувилал
 43. Өөш манхан - элсэн сувилал