Хэнтий аймгийн жуулчны баазууд

 

Түүхэн аялал жуулчлалын гол маршрут болж буй Хэнтий аймгийн албан ёсны зөвшөөрөлтэй, гадаад дотоод жуулчин буулгах боломжтой жуулчны баазуудыг танилцуулж байна. Зүүн бүсийн Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар аймгуудад 2020-2021 оны зун дотоод аялагчдын тоо өмнөх жилүүдээс 3-2 дахин өссөн байна.

1. ОнонЁл (Батширээт, Ёл нуур) - 91888751, 93155103

2. Өглөгч Валл эко лоож (Батширээт, Өглөгчийн хэрэм) - 98807879, 99807879

3. Талын өргөө эко бааз (Батширээт, Нарстайн даваа) - 354662, 99098467

4. Чингисийн өлгий (Батширээт, Онон-Барх-Эгийн голын уулзварт) 98106300, 99033462

5. Чингисийн тоонот (Биндэр, Хурхын голын эрэг дээр) 99012899

6. Хүнчин богд  (Баян-Адарга, Дуурилаг нарс) - 98994941, 94777955, 98224941

7. Баян Гүрэм (Баян-Овоо, Гүрэмийн нуур) - 99900166, 99900144

8. Дөрвөн баян долоон түмэн (Баян-Овоо, Гүрэмийн нуур) - 93152297, 98188877

9. Зуун сарнай (Баян-Овоо, Гүрэмийн нуур) - 98666257, 99886257

10. Баянхүрээ (Баянхутаг сум) - 98730101, 99663402

11. Онон-Хурх өргөө (Биндэр, Онон-Хурх голын урд) - 99086398, 99012899, 94102899

12. Онон хурх (Биндэр, Хурх голын хойно) - 99096823, 98897772, 98611717

13. Алтан ураг (Биндэр, Хурх голын хойно) - 90090425, 98202099

14. Чингисийн гурван нуур (Дадал, Зүүн нуурын эрэг) - 99117578, 77117578

15. Чингисийн Дэлүүн нуур (Дадал, Зүүн нуурын эрэг) - 99119261

16. Алтаргана (Дадал, Зүүн нуурын эрэг) - 90900221

17. Дадал (Дадал сумын төвөөс 1.5 км) - 99116816

18. Баянбулаг (Дадал, Гурван нуур) - 98009890, 99184323

19. Онон Балж (Дадал) - 99184422

20. Хүннү Хөдөө арал (Дэлгэрхаан, Аваргатосон нуур) - 99704334, 88005770

21. Хэнтий эко (Мөрөн, Чингис хотоос 28 км) - 98080445

22. Баянгол (Өмнөдэлгэр, Балданбэрээвэн хийдээс 20 км) - 98453536, 98033555, 98125293

23. Өндөрхаан (Хэрлэн сум, баруун хойш 6 км) - 98929005

24. Хар зүрхний Хөх нуур (Цэнхэрмандал) - 99171675, 99112825

25. Сэнгүүр амралт (Цэнхэрмандал, Хар зүрхний Хөх нуур) - 89296688, 88296688