Арван хоёр цаг

 • Хулгана цаг – шөнө дөл 23.40 – 01.40
 • Үхэр цаг – шөнө дөл хэлбийх 01.40 – 03.40
 • Бар цаг – гэгээ шарлах 03.40 – 05.40
 • Туулай цаг – үүр цайх 05.40 – 07.40
 • Луу цаг – нар мандах 07.40 – 09.40
 • Могой цаг – нар хөөрөх 09.40 – 11.40
 • Морь цаг – үд дунд 11.40 – 13.40
 • Хонь цаг – үд хэвийх 13.40 – 15.40
 • Бич цаг  – нар гудайх 15.40 – 17.40
 • Тахиа цаг – нар жаргах 17.40 – 19.40
 • Нохой цаг – үдэш 19.40 – 21.40
 • Гахай цаг – харуй бүрий болох 21.40 – 23.40 гэсэн цагийг тус тус заадаг.